Archiválva: 2019-03-27

„Félre a halállal, előre rohamzászlóalj!” Hermann Attila könyve

Ajánlás

Az elmúlt, közel másfél évszázad során az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres erejéről, illetve a m. kir. Honvédségről seregnyi irodalom látott napvilágot, amelyek java része hadtörténeti, szervezet (intézmény)-történeti munka. A megjelent kiadványok között jóval kevesebb számban találunk a történelem segédtudományai közé sorolt falerisztika, vagyis a kitüntetésekkel, jelvényekkel foglalkozó tudományág művelői által közreadott írásokat. Az elmúlt esztendők során azonban, különösen Hermann Attila tevékenységének köszönhetően az osztrák–magyar haderőben, az I. világháború során viselt gyalogsági és lovassági jelvényekről vehettünk a kezünkbe színvonalas, átfogó ismereteket adó könyveket.

A szerző jelen kötete az osztrák–magyar haderő „legfiatalabb”, a világháború során szervezett elit csapatnemének, a rohamcsapatoknak a jelvényeivel foglalkozik. A rohamcsapatokról, illetve a különféle rohamjelvényekről ugyan már jelentek meg ismertetések, de korántsem teljes részletességgel, persze e kiadványoknak nem is feltétlen csak e téma volt a vizsgálatuk tárgya. Az olvasó most egy olyan könyvet tart a kezében, amely teljes körű képet tár elénk a fellelhető, rohamcsapatokra utaló jelvényekről.

Bevezetésként a szerző a korábbi szakirodalomra támaszkodva bemutatja az osztrák–magyar haderőben 1916 novemberétől szerveződő csapatnem felállításának előzményeit, szervezeti kereteit. A több tucatnyi fennmaradt, valamely rohamalakulathoz köthető jelvény képi megjelenítése mellett, fotók segítségével a jelvények viseléséről is tájékozódhatunk, így bepillantva a gyalogság és a lovasság kötelékében is megszervezett rohamalakulatok mindennapjaiba. Mindezeken felül sok esetben az adott jelvény készítésére vonatkozó dokumentumokkal is megismerkedhetünk, és természetesen nem marad el a górcső alá vett jelvény pontos, szakszerű leírása sem. A rohamcsapatok tagjainak, a „rohamistáknak” a halált megvető bátorságára utaló jelkép, a halálfej szinte az összes jelvényen feltűnik, de fellelhetjük a rohamsisakot vagy a rohamcsapatoknál széles körben alkalmazott kézigránátot is. A világháború utolsó két esztendejében ezek a jelképek oly népszerűvé váltak, hogy e motívumok más alakulatok jelvényeiben is felbukkanhattak. Végezetül a szerző ezekkel a jelvényekkel is megismertet bennünket.

A rohamcsapatjelvények sokszínűségének talán az az oka, hogy egységes jelvény elkészítésére, rendszeresítésére nem került sor. Ennek köszönhetően Hermann Attila szakszerű, de közérthető munkáját nemcsak a szakemberek forgathatják haszonnal, de a gazdagon illusztrált kötet a hadtörténelem iránt fogékony nagyközönség számára is vonzó lehet. Ebben bízva ajánlom e könyvet a hadtörténelem, kiváltképpen a különleges rendeltetésű csapatok iránt érdekelők figyelmébe.

Dr. Kiss Gábor őrnagy
a Hadtörténelmi Levéltár vezetője

A könyv az NKA támogatásával valósult meg!

Magyar Kultúra Napja – Álmosd

Hajdú-Bihar megyében hagyomány,
hogy a magyar kultúra napján a közművelődési szakma képviselői
koszorút helyeznek el Álmosdon, Kölcsey Ferenc egykori lakóhelyén.
Az ország egyetlen épen maradt Kölcsey-kúriája nemcsak a megemlékezés színtere, hanem egyben találkozó helye is a közművelődési szakma képviselőinek. Az ünnepséget Tóth Sándor, Álmosd polgármestere nyitotta meg, majd Nagy Sándor nyugalmazott pedagógus mondott ünnepi köszöntőt. A megemlékezés zárásaként a megyei közművelődési szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. Az ünnepségen részt vett és koszorút helyezett el:
Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület
VOKE Egyetértés Művelődési Központja
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület
Álmosd Község Önkormányzata
Kölcsey Társaság

A képeket a Galériában tekinthetik meg

Minősített Közművelődési Intézmény

A díjazottak között volt három Hajdú-Bihar megyei intézmény is: a VOKE
Egyetértés Művelődési Központja (Debrecen), a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Hajdúszoboszló), és a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Derecske).

Mindhárom intézmény szakmai dolgozói tagjai a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének A rangos szakmai elismeréshez szívből gratulálunk a díjazottaknak!