Egyesületünkről

Egyesületünk 1992-ben alakult, működése azóta folyamatos. Jelenleg 66 tagunk van.

Az egyesület munkáját öt fős vezetőség irányítja területfelelősi és szakterület felelősi munkamegosztásban. Szakmai munkánkat éves munkaterv alapján végezzük, amelyben a közművelődés különböző területeit átfogó, aktuális feladatot fogalmazunk meg.

A múlt év szakmai tevékenységének legfontosabb elemei:

– Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról, Álmosdon

– Egyesületi szakmai napok: képzések, fórumok

– A Kultúra Házai Hajdú-Bihar megyében, 20 település részvételével

– Szakmai kirándulás Borsod -Abaúj – Zemplén megyébe (két nap)

Tematika: felújított művelődési házak – szakmai innováció

– Az egyesület nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése (Erdély, Kárpátalja)

– Az egyesület részvétele a Hajdúszoboszló főző nap programján

– Megyei Közművelődési Kerekasztal életre hívása, ennek keretében három alkalommal szakmai program megvalósítása

– Hajdú-Bihar megyei kistelepülések közművelődési kutatási program kidolgozása és megvalósítása

– Regionális egyesületi együttműködés létrehozása

Alapvető célkitűzésünk, hogy megyénkben a közművelődés egyik meghatározó szakmai fejlesztő és innovációs szervezete legyünk, tagjaink közművelődésben szerzett jártasságának, kompetenciáinak felhasználásával. Fontosnak tartjuk, hogy aktuális információkat , ismereteket adjunk át tagjainknak. A lehető legszélesebben értelmezett partnerségben kívánjuk elképzeléseinket megvalósítani. Nemcsak a megyei közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel építünk ki jó kapcsolatokat, hanem tevékenységünk során egyre több önkormányzattal is együttműködünk. Ebben az évben indítottunk egy szervezetépítési folyamatot melynek eredményeképpen egyesületünk tovább tud erősödni mint civil szervezet. Nemzetközi kapcsolataink is vannak, amelyek közül az Érmellékkel és Kárpátaljával létrejött együttműködésünk a legtermékenyebb. Regionális szinten is igyekszünk az együttműködésben lévő lehetőségeket kihasználni. Múlt évben alakítottunk ki szoros együttműködést a Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Szabolcs -Szatmár-Bereg megyei népművelők egyesületeivel, melynek keretében már ebben az évben három közös program megvalósítását tervezzük.

Figyelmet fordítunk tagjaink szakmai továbbképzésére, ennek keretében évente két alkalommal szervezünk fórumot, amelyeken a tagságot leginkább érintő kérdésekkel foglalkozunk. Szeretnénk a közművelődést kutatási tevékenységünket erősíteni. Nagyon kedvező volt a fogadtatása a megye kistelepülésein végzett mintavételünk fogadtatása. Sajnos anyagi források hiánya miatt nem tudtuk a beavatkozási elképzeléseinket megvalósítani.

Legjelentősebb vállalkozásunk a Kultúra Házai Hajdú-Bihar Megyében című programunk volt. Célunk az volt, hogy a kultúra teremtés és terjesztés házai -művelődési házak, könyvtárak, múzeumok, iskolák stb.- és szakemberei teremtsenek egy olyan alkalmat melyben közösen dolgozva hívják fel a figyelmet azokra a megkerülhetetlen kulturális értékekre amelyek ezekben a házakban, szervezetekben születnek és kerülnek nyilvánosságra.

Munkánkat az alapszabályunkban és a vonatkozó törvényi szabályzásoknak megfelelően végezzük.

Tagjaink:
Angyal László
Balázsiné Bíró Valéria
Bálint Csilla Ágnes
Berényiné Szilaj Ilona
Berényi Viktória
Bodogán Györgyné
Bódor Edit
Cs Tóth János
Császár Ildikó
Csősz Klára
Diósné Kozma Erzsébet
Dobosné Hajdú Anikó
Dr Boros Béláné
Duró Barnabásné
Gönczi Mária
Hajdú Zoltánné
Hajzer Gizella
Harasztosi Sándor
Hermann Attila
Hubert Erzsébet
Jantyik Zsolt
Józsa Kálmánné
Kardos Ilona
Kardos László
Kelemen József
Kondásné Erdei Mária
Korponai Tibor
Kövesiné Szabolcsi Éva
Kulcsár Béla
Lajsz Julianna
Lisztes Éva
Lókodiné Pintye Mária
Marth P Ildikó
Molnár Tamásné
Mocsári Anna
Német Jolán
Pető Ibolya
Petró Emília
Porkoláb Lajos
Ráczné Fekete Ilona
Sárosi Boglárjka
Sebestyénné Orosz katalin
Simonné Dublinszki Ibolya
Szabó Béla
Szabó Irma
Szabó László
Szegediné Kupás Csilla
Szentpéteriné Zeller Edit
Szólláth Zoltán
Szőnyi Sándorné
Takács Hajnalka
Tarné Hajdu Judit
Tóth András
Tóth Ernő
Tóth János
Tóthné Budaházi Judit
Vágó Emese
Vajda Mária dr
Varga Zsuzsa
Vass Zsuzsa