Küldetés nyilatkozat

Küldetés nyilatkozat

A NHBME küldetésének tekinti, hogy a kulturális, közművelődési tevékenység társadalmi presztízsét növelje. Elősegíti, hogy a közművelődési tevékenység a fejlesztési koncepciók stratégiai része legyen.

Hosszú távú célja, hogy a szakmai érdekképviselet és a szakmai innováció egyik meghatározó megyei szervezete legyen a non-profit szektor előnyeinek kihasználásával.

Egyesületünk a Hajdú-Bihar megyében élő szakemberek számára szakmai innovációs fórum, a lakosság számára kulturális értékeket közvetít.

Az egyesület közvetlen célcsoportja a kultúraközvetítést hivatásszerűen végző szakemberek, közvetett célcsoportja a szolgáltatásainkat igénybe vevő magánszemélyek és szervezetek.

Céljaink elérése érdekében a célcsoport részéről igényként és szükségletként felmerülő programokat szervez, belső és külső (megyei, országos, nemzetközi) partneri hálózatot épít ki, a szakmai programok ls eredmények nyilvánossá tételére, társadalmi elfogadtatására törekszik.